Добре дошли в анкетното проучване на проект BURQOL-RD, насочено към събиране на данни за социално-икономическите разходи и свързаното със здравето качество на живот на пациентите с редки болести и хората, които се грижат за тях. Тези данни ще бъдат използвани за подобряване на положението на засегнатите от редки болести чрез по-добро разбиране на техните нужди, тревоги и качество на живот.

Тази анкета е анонимна. Само Вашата пациентска асоциация или регистър, които се свързват с Вас, имат Вашите данни за контакт. Вашите отговори се изпращат директно на изследователите.

Първата част на въпросника се отнася за пациента и трябва да бъде попълнена от самия него или с помощта на друго лице.

Втората част се отнася за основните придружители (роднина или настойник) на пациента (ако има такива).

Защита на личните данни

Тази анкета е анонимна. Записите с отговорите Ви не съдържат никаква идентифицираща информация за Вас.

Събраните данни ще бъдат прехвърлени в цифров формат в съответствие със Закона за защита на личните данни и ще бъдат използвани изключително в този изследователски проект по напълно анонимен и конфиденциален начин.

Муковисцидоза

Анкетното проучване приключи

Синдром на Прадер-Вили

Анкетното проучване приключи

Синдром на чуплива Х хромозома

Анкетното проучване приключи

Хемофилия

Анкетното проучване приключи

Мускулна дистрофия тип Дюшен

Анкетното проучване приключи

Булозна епидермолиза

Анкетното проучване приключи

Склеродермия

Анкетното проучване приключи

Мукополизахаридоза

Анкетното проучване приключи

Ювенилен идиопатичен артрит

Анкетното проучване приключи

Хистиоцитоза

Анкетното проучване приключи

Благодарим ви за сътрудничеството.


ACKNOWLEDGEMENT for our esteemed contributors (in alphabetical order):

Recruitment coordination – Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs (http://www.raredis.org/)

Health professionals:

 • Assoc. Prof. Dr. Alexey Savov, National Genetic Laboratory, Sofia
 • Dr. Denka Stoyanova, University Pediatric Oncohematology Hospital, Sofia
 • Dr. Dimitrina Konstantinova, University Hospital “St. Marina”, Varna
 • Assoc. Prof. Dr. Iva Stoeva, University Pediatric Hospital, Sofia
 • Ivelina Aleksandrova, Logopedia.bg
 • Dr. Ivelina Yordanova, University Hospital “G. Stranski”, Pleven
 • Dr. Katya Sapunarova, University Hospital “St. George”, Plovdiv
 • Dr. Lilia Ivanova, University Hospital “St. George”, Plovdiv
 • Dr. Liliana Grozdanova, University Hospital “St. George”, Plovdiv
 • Assoc. Prof. Dr. Maria Spasova, University Hospital “St. George”, Plovdiv
 • Assoc. Prof. Dr. Radka Tincheva, University Pediatric Hospital, Sofia
 • Dr. Veselina Goranova, University Hospital “St. George”, Plovdiv
 • Assoc. Prof. Dr. Violeta Yotova, University Hospital “St. Marina”, Varna
 • Assoc. Prof. Dr. Maria Simeonova, University Hospital "Prof. Stranski",Pleven
 • Dr. Katya Kovacheva, University Hospital "Prof. Stranski", Pleven

Patient organizations:

Copyright 2010 BURQOL - RD. All rights reserved